OBJEKTIF


  • Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
  • Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah. 
  • Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan

No comments:

Post a Comment