Sunday, May 28, 2017

PERATUS KEHADIRAN MURID SKPP TERUS MENINGKAT

Alhamdulillah, peratus kehadiran murid ke sekolah berdasarkan bulan terus meningkat sejak diperkenalkan Program Jom Ke Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 6 Februari yang lalu.

Bermula Januari dengan 95.0%, Februari 96.1%, Mac 95.1%, April 96.7% dan Mei 97.2% diharapkan terus mengekalkan prstasi bagi memastikan target KPI 95% terus tercapai oleh sekolah ini.

STATISTIK HADIR KELAS 100% MENGIKUT MINGGU

1 Bestari
a. 02 - 05/05/2017

2 Bestari
a. 20 - 24/02/2017
b. 27 - 31/03/2017
c. 22 - 26/05/2017

4 Bestari
a. 16 - 20/01/2017
b. 06 - 10/03/2017
c. 03 - 07/04/2017
d. 10 - 14/03/2017
e. 22 - 26/05/2017

5 Bestari 
a. 22 - 26/05/2017

6 Bestari
a. 03 - 06/01/2017
b. 06 - 10/03/2017
c. 25 - 28/04/2017

Daripada statiktik di atas didapati 44 orang murid masih mencapai tahap kedatangan penuh (tanpa sebarang ketidakhadiran ke sekolah) daripada 126 orang murid sekolah ini dan mewakili 28.2% jumlah murid. Tahniah dan teruskan.

No comments:

Post a Comment